Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

17-10-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 17 października 2014 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”). Aktualizacja związana jest z wejściem w życie zmian statutu Funduszu ogłoszonych dnia 16 lipca 2014 r.

Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy