Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

03-11-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 3 listopada 2014 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”). Aktualizacja związana jest z wyznaczeniem dodatkowej osoby zarządzającej BPH Subfunduszem Skarbowym oraz BPH Subfunduszem Pieniężnym od dnia 3 listopada 2014 r.

Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy