Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

28-05-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 28 maja 2015 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”). Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu związana jest z aktualizacją :

1) wysokości kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokości składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy,

2) informacji zasadach składania zleceń za pomocą telefonu, telefaksu i Internetu,

3) publikatora tekstu jednolitego Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

4) informacji o podmiotach obsługujących Fundusz.

Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy