Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

01-04-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 1 kwietnia 2016 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”). Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu związana jest z:

  1. wejściem w życie zmiany statutu Funduszu ogłoszonej w dniu 31 grudnia 2015 roku,
  2. aktualizacją danych o wysokości kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokości składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy,
  3. aktualizacją informacji o podmiotach obsługujących Fundusz,

Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy