Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

27-06-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 27 czerwca 2016 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”). Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu związana jest z:

  1. zamieszczeniem zapisu w zakresie spełnienia świadczeń należnych Uczestnikom Funduszu z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Zamiany lub Konwersji;
  2. zmianami w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa;
  3. aktualizacją informacji o podmiotach pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz jednostek uczestnictwa.

Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy