Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej

07-08-2017

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 7 sierpnia  2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej („Fundusz”).

Zobacz Prospekt Informacyjny BPH FIO Strategii Akcyjnej

Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:

  1. aktualizacją adresu korespondencyjnego Agenta Transferowego Funduszu,
  2. aktualizacją informacji o podmiotach pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu,
Wróć do listy