Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej

01-09-2017

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 września  2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej („Fundusz”).

Zobacz Prospekt Informacyjny BPH FIO Strategii Akcyjnej

Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:

  1. zmianą jedynego akcjonariusza Towarzystwa,
  2. zmianami  w składzie osobowym członków Rady Nadzorczej Towarzystwa,
  3. aktualizacją listy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.
Wróć do listy