Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej

21-09-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 21 września 2015 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej („Fundusz”). Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu związana jest z wejściem w życie zmiany statutu Funduszu ogłoszonej dnia 21 września 2015 r.

Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy