Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej

31-08-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2015 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej („Fundusz”). Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu związana jest z:

1) zmianą podmiotów dominujących wobec Towarzystwa oraz akcjonariuszy Towarzystwa,

2) aktualizacją informacji o prawach do skorzystania z dokonanej przez Towarzystwo zmiany wysokości lub zaniechania pobierania opłat manipulacyjnych,

3) aktualizacją informacji o podmiotach obsługujących Fundusz.

Zobacz Prospekt Informacyjny

BPH FIO Strategii Akcyjnej Prospekt Informacyjny  
Wróć do listy