Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej

23-03-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 23 marca 2015 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej („Fundusz”). Aktualizacja związana jest z wejściem w życie zmian statutu Funduszu ogłoszonych dnia 23 marca 2015 r. oraz aktualizacją publikatorów aktów prawnych powoływanych w treści Prospektu Informacyjnego.

Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy