Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej

01-04-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 kwietnia 2015 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej („Fundusz”). Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu związana jest m.in. z aktualizacją:

1) wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych za rok 2014 oraz informacji nt. kategorii kosztów niewłączonych do wskaźnika WKC,

2) danych finansowych Funduszu w ujęciu historycznym,

3) informacji o podmiotach obsługujących Fundusz.

Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy