Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej

28-05-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 28 maja 2015 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej („Fundusz”). Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu związana jest z aktualizacją:

1) wysokości kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokości składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy,

2) informacji o zasadach składania zleceń za pomocą telefonu, telefaksu i Internetu oraz innych elektronicznych mediów transmisyjnych,

3) informacji o podmiotach obsługujących Fundusz,

4) informacji dodatkowych, których zamieszczenie, w ocenie Towarzystwa, jest niezbędne inwestorom do właściwej oceny ryzyka inwestowania w funduszu.


Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy