Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH SFIO Total Profit

01-03-2012

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 marca 2012 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH SFIO Total Profit („Fundusz”), uwzględniająca zmiany osób zarządzających Funduszem oraz zmiany w zakresie danych o podmiotach pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa przez Fundusz.

Zobacz Prospekt i Skrót Prospektu
 

Wróć do listy