Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH SFIO Total Profit

01-07-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 lipca 2013 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH SFIO Total Profit („Fundusz”) w związku z aktualizacją informacji dotyczących podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz jednostek uczestnictwa.

 

Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy