Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH SFIO Total Profit

27-07-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 27 lipca 2013 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Total Profit („Fundusz”).

Aktualizacja związana jest m.in.:
a) z wejściem w życie w dniu 27 lipca 2013 r. zmian statutu Funduszu ogłoszonych dnia 27 lipca 2013 r.,
b) z dostosowaniem treści Prospektu Informacyjnego Funduszu do przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 70),
c) z dostosowaniem treści Prospektu Informacyjnego Funduszu do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2013 r., poz. 673).


Zobacz Prospekt Informacyjny
 

Wróć do listy