Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH SFIO Total Profit

16-07-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 16 lipca 2014 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Total Profit („Fundusz”). Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu związana jest z aktualizacją danych o podmiotach pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa oraz danych o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Funduszu.


Zobacz Prospekt Informacyjny
 

Wróć do listy