Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Total Profit

30-12-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 30 grudnia 2014 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Total Profit („Fundusz”). Aktualizacja związana jest z wejściem w życie zmian statutu Funduszu ogłoszonych 29 września 2014 r. i przekształceniem BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Total Profit w trybie art. 239 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 157), w fundusz inwestycyjny otwarty. Fundusz działa począwszy od dnia 30 grudnia 2014 r. pod nazwą BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej.


Zobacz Prospekt Informacyjny
 

Wróć do listy