Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Superior FIO

31-10-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 31 października 2015 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”). Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu związana jest:

1) ze zmianą w zakresie osób zarządzających następującymi subfunduszami wydzielonymi w ramach Funduszu:

- BPH Subfunduszu Superior Akcji,

- BPH Subfunduszu Superior Selektywnego,

2) z wyborem wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa spośród obecnych członków Rady Nadzorczej,

3) z aktualizacją informacji o podmiotach obsługujących Fundusz.

Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy