Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Superior FIO

18-12-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2015 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”). Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu związana jest ze zmianą w zakresie osób zarządzających BPH Subfunduszem Superior Akcji i BPH Subfunduszem Superior Selektywnym wydzielonymi w ramach Funduszu.

Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy