Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

01-08-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 sierpnia 2016 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej Fundusz). Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu związana jest ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa.

Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy