Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

01-07-2017

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 lipca 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

Zobacz Prospekt Informacyjny

Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:

  1. zmianą zarządzającego subfunduszami wydzielonymi w ramach Funduszu,
  2. aktualizacją informacji o podpisaniu umowy zpodmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Funduszu.
Wróć do listy