Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

07-08-2017

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 7 sierpnia 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

Zobacz Prospekt Informacyjny BPH Superior FIO

Aktualizacja związana jest ze zmianą  adresu korespondencyjnego Agenta Transferowego Funduszu.

Wróć do listy