Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

01-09-2017

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 września 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

Zobacz Prospekt Informacyjny BPH Superior FIO

 

Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:

  1. zmianą zarządzającego subfunduszami wydzielonymi w ramach Funduszu,
  2. zmianą jedynego akcjonariusza Towarzystwa,
  3. zmianami  w składzie osobowym członków Rady Nadzorczej Towarzystwa
  4. aktualizacją listy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.
Wróć do listy