Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

31-08-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2015 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”). Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu związana jest z:

1) zmianą podmiotów dominujących wobec Towarzystwa oraz akcjonariuszy Towarzystwa,

2) zmianą osób fizycznych zarządzających Funduszem, ze wskazaniem Subfunduszy, którymi zarządzają,

3) aktualizacją informacji o podmiotach obsługujących Fundusz.

Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy