Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

27-06-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 27 czerwca 2016 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”). Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu związana jest z:

  1. zamieszczeniem zapisu w zakresie spełnienia świadczeń należnych Uczestnikom Funduszu z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Zamiany lub Konwersji;
  2. zmianami w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa.

Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy