Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego i Skrótu Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowego

02-04-2012

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 2 kwietnia 2012 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego i Skrótu Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowego („Fundusz”), uwzględniająca zmiany osób zarządzających Subfunduszami wydzielonymi w ramach Funduszu oraz zmiany w zakresie wskazania nowego benchmarku dla BPH Subfunduszu Akcji Dynamicznych Spółek i BPH Subfunduszu Skarbowego.


Zobacz Prospekt i Skrót Prospektu

Wróć do listy