Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego i Skrótu Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowego

01-10-2012

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 października 2012 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowy („Fundusz”).

Aktualizacja związana jest m.in.:
a) ze zmianą w zakresie osób zarządzających BPH Subfunduszem Akcji Globalny oraz BPH Subfunduszem Strategii Obligacyjnej,
b) z aktualizacją danych o podmiotach pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.

Zobacz Prospekt Informacyjny i Skrót Prospektu Informacyjnego
 

Wróć do listy