Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego i Skrótu Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowego

04-01-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 4 stycznia 2013 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowy („Fundusz”).

Aktualizacja związana jest m.in.:
a) ze zmianą w zakresie składu Rady Nadzorczej BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
b) z aktualizacją danych o podmiotach pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.

Zobacz Prospekt Informacyjny i Skrót Prospektu Informacyjnego
 

Wróć do listy