Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego i Skrótu Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowy

01-03-2012

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 marca 2012 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego i Skrótu Informacyjnego BPH FIO Parasolowy („Fundusz”), uwzględniająca zmiany osób zarządzających Subfunduszami wydzielonymi w ramach Funduszu oraz zmiany w zakresie danych o podmiotach pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa przez Fundusz.


Zobacz Prospekt i Skrót Prospektu


 

Wróć do listy