Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

28-09-2017

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 28 września 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”).

Prospekt Informacyjny Rockbridge FIO Parasolowy

Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:

  1. zmianą zarządzającego subfunduszami wydzielonymi w ramach Funduszu,
  2. aktualizacją adresu siedziby Agenta Transferowego Funduszu.
Wróć do listy