Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej

20-09-2017

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 20 września  2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej („Fundusz”).

Prospekt Informacyjny BPH FIO Strategii Akcyjnej

Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:

1.            zmianą nazwy Towarzystwa,

2.            zmianami w składzie osobowym członków zarządu Towarzystwa,

3.            zmianą nazwy Funduszu zarządzanego przez Towarzystwo,

4.            zmianami strony internetowej Towarzystwa oraz adresu e-mail,

5.            zmianą Statutu Funduszu.

Wróć do listy