Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej

28-09-2017

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 28 września  2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej („Fundusz”).

Prospekt Informacyjny Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej

Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:

  1. zmianą zarządzającego Funduszem,
  2. aktualizacją adresu siedziby Agenta Transferowego Funduszu.

 

Wróć do listy