Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej

23-10-2017

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 23 października 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej („Fundusz”).

Zobacz Prospekt Informacyjny Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej

Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:

  1. zmianą zarządzającego Funduszem,
  2. zmianą osób wchodzących w skład Zarządu Towarzystwa,
  3. zmianą danych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej.
Wróć do listy