Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Tabel Opłat BPH FIO Parasolowego oraz BPH FIO Strategii Akcyjnej

30-12-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2014 r. Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie aktualizacji Tabeli Opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszach wchodzących w skład BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz jednostek uczestnictwa BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej. Zaktualizowana została również Tabela Opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa za pomocą systemu transakcyjnego Banku BPH Sez@m. Aktualizacja Tabel Opłat związana jest z przekształceniem BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Total Profit, w trybie art. 239 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r . o funduszach inwestycyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 157), w fundusz inwestycyjny otwarty, działający od dnia 30 grudnia 2014 r. pod nazwą BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej.

Zaktualizowane Tabele Opłat obowiązują od dnia 30 grudnia 2014 r.


Zobacz Tabele Opłat

Wróć do listy