Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Tabeli Opłat BPH FIO Parasolowego oraz BPH FIO Strategii Akcyjnej

01-08-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 sierpnia 2016 r. Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie aktualizacji Tabeli Opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszach wchodzących w skład BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz jednostek uczestnictwa BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej. Aktualizacja Tabeli Opłat polega na zmianie nazwy BPH Subfunduszu Akcji Europy Wschodzącej na BPH Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących, która nastąpiła w dniu 1 sierpnia 2016 r.

Zaktualizowana Tabela Opłat obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2016 r.

Zobacz Tabelę Opłat

Wróć do listy