Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Tabeli Opłat BPH FIO Parasolowego oraz BPH FIO Strategii Akcyjnej

15-02-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 15 lutego 2016 r. nastąpiła aktualizacja Tabeli Opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszach wchodzących w skład BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz jednostek uczestnictwa BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej w związku z rozpoczęciem działalności przez BPH Subfundusz Dywidendowy.

Zaktualizowana Tabela Opłat obowiązuje od dnia 15 lutego 2016 r.

Zobacz zmienioną Tabelę Opłat

Wróć do listy