Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Tabeli Opłat BPH Superior FIO

11-05-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 11 maja 2016 r. nastąpiła aktualizacja Tabeli Opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszach wchodzących w skład BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w związku z rozpoczęciem działalności przez BPH Subfundusz Superior Rynku Surowców.

Zaktualizowana Tabela Opłat obowiązuje od dnia 11 maja 2016 r.

Zobacz zmienioną Tabelę Opłat

Wróć do listy