Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Tabeli Opłat dla Uczestników składających zlecenia za pośrednictwem Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

31-01-2017

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2017 r. Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Tabeli Opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszach wchodzących w skład BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz jednostek uczestnictwa BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej za pośrednictwem Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Tabela Opłat dla Uczestników składających zlecenia za pośrednictwem Alior Bank S.A. obowiązuje od dnia 31 stycznia 2017 r.

Zobacz Tabelę Opłat dla zleceń składanych z pośrednictwem Alior Bank S.A.

Wróć do listy