Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Tabeli Opłat dla Uczestników składających zlecenia za pośrednictwem BM Banku BPH S.A.

17-02-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 17 lutego 2016 r. nastąpiła aktualizacja Tabeli Opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszach wchodzących w skład BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz jednostek uczestnictwa BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej za pośrednictwem Biura Maklerskiego Banku BPH S.A.

Aktualizacja związana jest z rozpoczęciem zbywania jednostek uczestnictwa BPH Subfunduszu Dywidendowego za pośrednictwem Biura Maklerskiego Banku BPH S.A.

Zaktualizowana Tabela Opłat dla Uczestników składających zlecenia za pośrednictwem Biura Maklerskiego Banku BPH S.A., w tym za pośrednictwem systemu Banku BPH Sez@m obowiązuje od dnia 17 lutego 2016 r.

Zobacz Tabelę Opłat

Wróć do listy