Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Tabeli Opłat Rockbridge FIO Parasolowego oraz Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej

20-04-2018

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie aktualizacji Tabeli Opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszach wchodzących w skład Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz jednostek uczestnictwa Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej.

Tabele Opłat obowiązują od dnia 20 kwietnia 2018 r.

Zobacz Tabela opłat manipulacyjnych

Zobacz Tabela opłat dla Alior Bank S.A.

Zobacz Tabela opłat manipulacyjnych dla Symphony Wealth Management Sp. z o.o.

 

Wróć do listy