Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

BPH FIZ Pro Lokata – Wykup certyfikatów inwestycyjnych

22-12-2005

Działając zgodnie z art. 22 ust. 7 statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Pro Lokata ("Fundusz"), BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że niezależnie od postanowień art. 22 ust. 6 statutu Funduszu, żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu będzie także wykonane, o ile Fundusz otrzyma takie żądanie nie później niż do godziny 17.00 w dniu 29 grudnia 2005 r., pod warunkiem, że liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objętych takim żądaniem będzie nie mniejsza niż 160 000.

Wróć do listy