Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy

28-12-2007

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEKSZTAŁCENIA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. W JEDEN FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI - BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWYBPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), działając zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), informuje o zamiarze przekształcenia następujących funduszy inwestycyjnych otwartych:
- BPH FIO Akcji,
- BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek,
- BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej,
- BPH FIO Aktywnego Zarządzania,
- BPH FIO Obligacji Europy Wschodzącej,
- BPH FIO Nieruchomości Europy Wschodzącej,
- BPH FIO Obligacji 1,
- BPH FIO Obligacji 2,
- BPH FIO Skarbowy,
- BPH FIO Stabilnego Wzrostuw jeden fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami pod nazwą BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy.Z chwilą przekształcenia ww. funduszy inwestycyjnych w fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami pod nazwą BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy:
1. fundusze inwestycyjne podlegające przekształceniu stają się subfunduszami BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego,
2. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stają się jednostkami uczestnictwa BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego związanymi z poszczególnymi subfunduszami odpowiadającymi, zgodnie ze statutem BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego, przekształconym funduszom inwestycyjnym.Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym ogłoszeniem w tej sprawie.

Wróć do listy