Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy

28-01-2008

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEKSZTAŁCENIA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. W JEDEN FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI


BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), działając zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), informuje o zamiarze przekształcenia następujących funduszy inwestycyjnych otwartych:
BPH FIO Akcji,
BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek,
BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej,
BPH FIO Aktywnego Zarządzania,
BPH FIO Obligacji Europy Wschodzącej,
BPH FIO Nieruchomości Europy Wschodzącej,
BPH FIO Obligacji 1,
BPH FIO Obligacji 2,
BPH FIO Skarbowy,
BPH FIO Stabilnego Wzrostu.w jeden fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami pod nazwą:
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy
.Z chwilą przekształcenia ww. funduszy inwestycyjnych w fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami pod nazwą BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy:
1. fundusze inwestycyjne podlegające przekształceniu stają się subfunduszami BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,
2. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stają się jednostkami uczestnictwa BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego związanymi z poszczególnymi subfunduszami odpowiadającymi, zgodnie ze statutem BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego, przekształconym funduszom inwestycyjnym.Niniejsze ogłoszenie jest drugim ogłoszeniem w tej sprawie.

Wróć do listy