Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Informacja o stanie likwidacji funduszu BPH FIZ Sektora Nieruchomości w likwidacji

02-02-2017

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002970, o kapitale zakładowym w wysokości 23.456.525,00 zł, w całości opłaconym będący likwidatorem („Likwidator”) BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości w likwidacji („Fundusz”) niniejszym przekazuje do wiadomości informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu.

Informacja o stanie likwidacji funduszu BPH FIZ Sektora Nieruchomości w likwidacji
informacja_polroczna_sn1.pdf informacja_polroczna_sn1.pdf [ 95.31 KB ]  
Wróć do listy