Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Komunikat

27-11-2006

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuję, że w dniu 27 listopada 2006 Zarząd BPH TFI podjął uchwały w sprawie podwyższenia zakładanego poziomu ochrony kapitału dla BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 1 oraz dla BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 2.

 

  1. Poziom zabezpieczenia portfela akcji BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 zostaje podwyższony z obecnych 115% (sto piętnaście procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny Funduszu do 125% (sto dwadzieścia pięć procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny Funduszu tego okresu trzyletniego.
  2. Poziom zabezpieczenia portfela akcji BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 zostaje podwyższony z obecnych 105% (sto pięć procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny Funduszu do 115% (sto piętnaście procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny Funduszu tego okresu trzyletniego.

 

Podwyższenie poziomu zabezpieczenia portfela akcji Funduszu wejdzie w życie w następnym dniu po przekazaniu raportu bieżącego oraz opublikowania na stronie internetowej www.bphtfi.pl informacji o podwyższeniu zakładanego poziomu ochrony kapitału.

Wróć do listy