Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Komunikat aktualizacyjny nr 5 BPH FIZ Multi Inwestycja

10-06-2011

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 185 poz. 1439 z późn. zm.), w załączeniu przekazuje komunikat aktualizacyjny nr 5 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja.


Zobacz Komunikat aktualizacyjny nr 5 do Prospektu Emisyjnego
 

Wróć do listy