Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Komunikat aktualizacyjny nr 7 BPH FIZ Multi Inwestycja

08-11-2011

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie Punktu 4.1.2. Rozdziału VI Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja („Prospekt Emisyjny”) oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w załączeniu przekazuje komunikat aktualizacyjny nr 7 do wyżej wskazanego prospektu emisyjnego.

 

Zobacz Komunikat aktualizacyjny nr 7 do Prospektu Emisyjnego

Wróć do listy