Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Komunikat aktualizacyjny nr1 BPH FIZ Multi Inwestycja

11-03-2011

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie Punktu 4.1.2. Rozdziału VI Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja oraz art. 52 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w załączeniu przekazuje komunikat aktualizacyjny nr 1 do wyżej wskazanego prospektu emisyjnego.

 

Zobacz Komunikat aktualizacyjny nr 1 do Prospektu Emisyjnego BPH FIZ Multi Inwestycja

Wróć do listy