Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Komunikat aktualizujący nr 1 BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2

22-08-2012

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie Punktu 1.3. Rozdziału X Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 („Prospekt Emisyjny”) oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w załączeniu przekazuje komunikat aktualizujący nr 1 do wyżej wskazanego Prospektu Emisyjnego.

 

Zobacz Komunikat aktualizujący nr 1 do Prospektu Emisyjnego BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2

Wróć do listy