Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Komunikat aktualizujący nr 11 BPH FIZ Multi Inwestycja

28-02-2012

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w załączeniu przekazuje komunikat aktualizujący nr 11 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B - BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja („Prospekt Emisyjny”).


Zobacz Komunikat aktualizujący nr 11 do Prospektu Emisyjnego
 

Wróć do listy